Hajaasustuse programm

2017 aasta hajaasustuse programmi taotluste esitamise aeg 31.03.2017-01.06.2017

Hajaasustuse programmi  2017.aasta taotluste hindamise komisjon:

Andrus Seeme
Küllike Kaldoja
Eva Raup
Piret Rammul
Peep Potter

Täpsem info: Piret Rammul  tel 7923448

Taotlusvorm ja lisadokumendid: www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/