Hajaasustuse programm

2016 aasta hajaasustuse programmi taotluste esitamise aeg 13.04.2016-14.06.2016

Programmi hindamiskomisjon: 

Kõlleste Vallavalitsuse 20.04.2016.a. korraldusega nr 37 on moodustatud

hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon koosseisus:

Andrus Seeme, Küllike Kaldoja, Eva Raup, Ülo Plakso, Peep Potter

Täpsem info: Ülo Plakso tel 7923448

Taotlusvorm ja lisadokumendid: www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/