Info 2017.aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kohta

 2017.aasta oktoobris toimuvad Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla ühised valimised  Kanepi vallavolikogu valimiseks.

Info valimiste kohta on leitav Kanepi valla kodulehelt http://www.kanepi.ee/index.php?id=14598

VALLA VOLIKOGU VALIMISED

20.OKTOOBER 2013

KÕLLESTE VALLA VALIMISKOMISJON
OTSUS

Krootuse                          31.oktoober 2013 nr 5

Volikogu esimehe valimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 44 lg 3 ja volikogu esimehe valimise tulemused,

Kõlleste valla valimiskomisjon  o t s u s t a b:

 1. Lugeda valituks Kõlleste valla volikogu esimeheks   Valev Krebes.
 2. Otsus jõustub allakirjutamisega.
 3. Kui huvitatud isik leiab, et valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, võib ta esitada kaebuse Põlva maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates käesoleva otsuse tegemisest.

Eva Raup

Kõlleste valla valimiskomisjoni esimees


KÕLLESTE VALLA VALIMISKOMISJONI

O T S U S

Krootuse

25.oktoober 2013 nr 2

Valitud volikogu liikmete registreerimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1 ja 20.oktoobril 2013.a. toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemused Kõlleste vallas, Kõlleste valla valimiskomisjon o t s u s t a b:

 1. Registreerida  Kõlleste valla volikogu liikmed:
 • 1.1.  Andrus Seeme
 • 1.2. Rainer Soosaar
 • 1.3. Valev Krebes
 • 1.4. Aimar Valdas
 • 1.5. Indrek Härma
 • 1.6. Toomas Pentsa
 • 1.7. Raimu Vaikmäe
 • 1.8. Jaak Juhkam
 • 1.9. Karin Ojarand

2.Otsus jõustub avalikustamisele järgneval päeval.

3.Otsus avalikustatakse valla veebilehel 25.oktoobril 2013.a.

4.Kui kandidaat või erakond leiab, et valla valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi,võib ta kolme päeva jooksul, arvates otsuse või toimingu tegemisest esitada kaebuse maakonna valimiskomisjonile.

Eva Raup

Kõlleste valla valimiskomisjoni esimees


KÕLLESTE VALLA VALIMISKOMISJONI

O T S U S

Krootuse

25.oktoober 2013 nr3

Volikogu asendusliikmete registreerimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 69 lg 1 ja 20.oktoobril 2013.a. toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemused Kõlleste vallas,

Kõlleste valla valimiskomisjon o t s u s t a b:

 1.Registreerida  Kõlleste valla volikogu asendusliikmed järgmiselt:

Eesti Reformierakond

 1. Küllike Kaldoja
 2. Taimo Klaos
 3. Mati Tina
 4. Argo Kallastu
 5. Ivo Rootslane
 6. Jüri Anepaio
 7. Mati Traat
 8. Urmas Roht
 9. Olle Kaidro
 10. Rait Pill
 11. Kerli Koor
 12. Egon Kanarik

Eesti Keskerakond

 1. Peeter Seene
 2. Kaja Kalda
 3. Kalmer Kanarik
 4. Kadri Treffner
 5. Kalmar Mägi
 6. Kaie Järveots
 7. Tarmo Haljak
 8. Reigo Tartu
 9. Olar Käo

2.Otsus jõustub allakirjutamisega.

3.Kui kandidaat või erakond leiab, et valla valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi, võib ta kolme päeva jooksul, arvates otsuse või toimingu tegemisest esitada kaebuse maakonna valimiskomisjonile.

Eva Raup

Kõlleste valla valimiskomisjoni esimees


KÕLLESTE VALLA VALIMISKOMISJONI

O T S U S

Krootuse

25.oktoober 2013 nr:4

Lisamandaatide registreerimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 70 lg 1 ja 20.oktoobril 2013.a. toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemused Kõlleste vallas, Kõlleste valla

valimiskomisjon o t s u s t a b:

1.Registreerida lisamandaadid järgmiselt:

 • Võrdlusarv     Erakond
 • 55.500 Eesti Keskerakond
 • 51.333 Eesti Reformierakond
 • 46.200 Eesti Reformierakond
 • 42.000 Eesti Reformierakond
 • 38.500 Eesti Reformierakond
 • 37.000 Eesti Keskerakond
 • 35.538 Eesti Reformierakond
 • 33.000 Eesti Reformierakond
 • 30.800 Eesti Reformierakond
 • 28.875 Eesti Reformierakond
 • 27.750 Eesti Keskerakond
 • 27.176 Eesti Reformierakond
 • 25.666 Eesti Reformierakond
 • 24.315 Eesti Reformierakond
 • 23.100 Eesti Reformierakond
 • 22.200 Eesti Keskerakond
 • 18.500 Eesti Keskerakond
 • 15.857 Eesti Keskerakond
 • 13.875 Eesti Keskerakond
 • 12.333 Eesti Keskerakond
 • 11.100 Eesti Keskerakond

2.Otsus jõustub allakirjutamisega.

3.Kui kandidaat või erakond leiab, et valla valimiskomisjoni otsuse või toiminguga rikutakse tema õigusi, võib ta kolme päeva jooksul,  arvates otsuse või toimingu tegemisest esitada kaebuse maakonna valimiskomisjonile.

Eva Raup

Kõlleste valla valimiskomisjoni esimees


KÕLLESTE VALLA VALIMISKOMISJONI  O T S U S

Krootuse 13.september 2013 nr 1

Kandidaatide registreerimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse valimise seaduse § 37 ja liisuheitmise tulemused, Kõlleste valla valimiskomisjon   o t s u s t a b:

1.Registreerida 20.oktoobril 2013.a. toimuvateks kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks Kõlleste valla valimisringkonnas nr 1 registreerimiseks esitatud kandidaadid järgmiselt:

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

 • 101 Silvi Juks
 • 102 Jaanus Jõks
 • 103 Mihkel Kaarov

Eesti Reformierakond

 • 104 Andrus Seeme
 • 105 Valev Krebes
 • 106 Küllike Kaldoja
 • 107 Karin Ojarand
 • 108 Mati Traat
 • 109 Rainer Soosaar
 • 110 Toomas Pentsa
 • 111 Jaak Juhkam
 • 112 Aimar Valdas
 • 113 Taimo Klaos
 • 114 Kerli Koor
 • 115 Olle Kaidro
 • 116 Ivo Rootslane
 • 117 Egon Kanarik
 • 118 Urmas Roht
 • 119 Rait Pill
 • 120 Argo Kallastu
 • 121 Raimu Vaikmäe
 • 122 Jüri Anepaio
 • 123 Mati Tina

Eesti Keskerakond

124 Peeter Seene

125 Indrek Härma

126 Tarmo Haljak

127 Kadri Treffner

128 Kalmer Kanarik

129 Kaja Kalda

130 Kaie Järveots

131 Kalmar Mägi

132 Reigo Tartu

133 Olar Käo

Eva Raup

Kõlleste valla valimiskomisjoni esimees


Kõlleste Vallavolikogu otsustas:

 Määrata Kõlleste vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 9.

 Moodustada Kõlleste valla 2013.aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks1  valimisringkond mandaatide arvuga 9

Valimisringkonda kuuluvad külad:Häätaru, Ihamaru, Karaski, Karilatsi, Krootuse, Palutaja, Piigaste, Prangli, Tuulemäe, Tõdu, Veski ja Voorepalu.

Valla valimiskomisjoni koosseis:

 • Esimees – vallasekretär        Eva Raup
 • aseesimees                          Helvi Nutt
 • komisjoni liige                       Piret Rammul
 • Asendusliikmed                     Eda Viks
 •                                             Reet Lõhmus

Valla valimiskomisjoni asukoht:  Pargi 3, Krootuse küla, Kõlleste vald, Põlva maakond ( vallasekretäri kabinet Kõlleste Vallavalitsuse ruumides)

Valla valimiskomisjoni tööaeg kandidaatide registreerimiseks esitamise ajal:

21.augustist kuni 18.septembrini tööpäevadel 9.00-16.00

10.septembril 9.00 – 18.00


 KÕLLESTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Krootuse                                                                    23.oktoober 2009 nr 3

Valitud volikogu liikmete registreerimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1 ja 18.oktoobril 2009.a. toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemused Kõlleste vallas,

Kõlleste valla valimiskomisjono t s u s t a b:

 1. Registreerida Kõlleste valla volikogu liikmed:
 • 1.1. Rainer Soosaar
 • 1.2. Peeter Seene
 • 1.3. Andrus Seeme
 • 1.4. Aivar Punning
 • 1.5. Aimar Valdas
 • 1.6. Valev Krebes
 • 1.7. Karin Ojarand
 • 1.8. Raimu Vaikmäe
 • 1.9. Toomas Pentsa
 1. Otsus jõustub 24.oktoobrist 2009.a.

Eva Raup

Kõlleste valla valimiskomisjoni esimees


KÕLLESTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Krootuse                                                                      23.oktoober 2009 nr 4

Kõlleste valla volikogu asendusliikmete registreerimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 69 lg 1 ja 18.oktoobril 2009.a. toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemused Kõlleste vallas, Kõlleste valla valimiskomisjono t s u s t a b:

 1. Registreerida volikogu asendusliikmed järgmiselt:

Eesti Keskerakond:

 1. Kaja Ootsing
 2. Kaie Järveots
 3. Kalmer Kanarik
 4. Enno Hüva
 5. Kadri Treffner
 6. Kalmar Mägi
 7. Margus Vesi
 8. Maris Sirp
 9. Ülo Noormets
 10. Aili Toom
 11. Peeter Järveots
 12. Enno Kallastu
 13. Olar Käo

Eesti Reformierakond

 1. Aime Palm
 2. Jaak Juhkam
 3. Mati Tina
 4. Taimo Klaos
 5. Toivo Vaher
 6. Argo Kallastu
 7. Elvi Karon
 8. Olle Kaidro
 9. Imre Sokk
 1. Otsus jõustub 24.oktoobrist 2009.a.

Eva Raup

Kõlleste valla valimiskomisjoni esimees


KÕLLESTE VALD

Hääletamisest osavõtt

J,R Valijaid nimekirjades Hääletanud
kokku %
J1 859 505 58,78
E 0 102 0,00
KOKKU 859 607 70,66

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Eesti Reformierakond 438 72,63 438 7 77,77 7
2 Eesti Keskerakond 165 27,36 165 2 22,22 2
KOKKU 603 100,00 603 9 100,00 9

5% künnis = 30.15

Valimisringkond nr 1

Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 E
Eesti Keskerakond

RAINER SOOSAAR

75 68 7

PEETER SEENE

82,5000 24 21 3
KAJA OOTSING 55,0000 14 14 0
KAIE JÄRVEOTS 41,2500 9 7 2
KALMER KANARIK 33,0000 8 7 1
ENNO HÜVA 27,5000 7 7 0
KADRI TREFFNER 23,5714 6 6 0
KALMAR MÄGI 20,6250 5 2 3
MARGUS VESI 18,3333 4 0 4
MARIS SIRP 16,5000 3 3 0
ÜLO NOORMETS 15,0000 3 3 0
AILI TOOM 13,7500 2 2 0
PEETER JÄRVEOTS 12,6923 2 2 0
ENNO KALLASTU 11,7857 2 2 0
OLAR KÄO 11,0000 1 1 0
KOKKU 165 145 20
Eesti Reformierakond

ANDRUS SEEME

95 65 30

AIVAR PUNNING

219,0000 55 42 13

AIMAR VALDAS

146,0000 43 40 3

VALEV KREBES

109,5000 39 29 10

KARIN OJARAND

87,6000 28 25 3

RAIMU VAIKMÄE

73,0000 26 24 2

TOOMAS PENTSA

62,5714 26 24 2
AIME PALM 54,7500 24 18 6
JAAK JUHKAM 48,6667 23 22 1
MATI TINA 43,8000 18 17 1
TAIMO KLAOS 39,8182 15 14 1
TOIVO VAHER 36,5000 12 10 2
ARGO KALLASTU 33,6923 11 10 1
ELVI KARON 31,2857 8 8 0
OLLE KAIDRO 29,2000 8 4 4
IMRE SOKK 27,3750 7 4 3
KOKKU 438 356 82
Ringkond KOKKU 603 501 102
Mandaate = 9
Lihtkvoot = 67,00

R - ringkond, J - jaoskond, M - mandaate, VA - võrdlusarv, VL - valimisliit, E - elektroonilised hääled  

KÕLLESTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Krootuse  10.september 2009 nr 2

Kandidaatide registreerimine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse valimise seaduse § 37 ja liisuheitmise tulemused, Kõlleste valla valimiskomisjon o t s u s t a b:

 1. Registreerida 18.oktoobril 2009.a. toimuvateks kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks Kõlleste valla valimisringkonnas nr 1 registreerimiseks esitatud kandidaadid järgmiselt:

Eesti Keskerakond

 • 101 Peeter Seene
 • 102 Kaie Järveots
 • 103 Kaja Ootsing
 • 104 Olar Käo
 • 105 Rainer Soosaar
 • 106 Enno Hüva
 • 107 Kalmer Kanarik
 • 108 Kadri Treffner
 • 109 Enno Kallastu
 • 110 Peeter Järveots
 • 111 Kalmar Mägi
 • 112 Margus Vesi
 • 113 Ülo Noormets
 • 114 Maris Sirp
 • 115 Aili Toom

Eesti Reformierakond

 • 116 Andrus Seeme
 • 117 Valev Krebes
 • 118 Imre Sokk
 • 119 Karin Ojarand
 • 120 Toomas Pentsa
 • 121 Olle Kaidro
 • 122 Aivar Punning
 • 123 Jaak Juhkam
 • 124 Aime Palm
 • 125 Taimo Klaos
 • 126 Aimar Valdas
 • 127 Raimu Vaikmäe
 • 128 Toivo Vaher
 • 129 Argo Kallastu
 • 130 Elvi Karon
 • 131 Mati Tina

Eva Raup

Valla valimiskomisjoni esimees