Teated

Eelteade tööde alustamise kohta

Nordpont OÜ alustab 02.08.2017 remonttöödega riigimaantee nr. 18118 Karilatsi-Heisneri km 1,983 asuval Tõdu sillal.

Ajavahemikul 02.08 – 30.10.2017 teostatakse töid sillal ja pealesõitudel ning töötsoonis on kiirus piiratud 30 km/h.

 Ajavahemikul 02.08 – 01.10.2017 on sild liiklusele suletud ning ümbersõit käib marsruudil Karilatsi – Kaivoja – Häätaru.

 Hea Eesti elanik!

Sul on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi.
Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne Eesti keskmine brutosissetulek, s.o: 1730 eurot kuus (2017. a I kvartali andmed).
Esimesed kaks tundi on tasuta. Õigusabi osutamist rahastab Justiitsministeerium.
Õigusabi osutatakse üle Eesti väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja vormides: kohapealne konsultatsioon, telefoni ja e-kirja teel ning veebis.
Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus. Samuti aidatakse dokumente koostada ja ametiasutustega suhelda.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu. Tasuta õigusabiteenust saab ainult klient, kes on sõlminud Eesti Õigusbürooga lepingu.
Õigusabi osutamist rahastatakse kolmes etapis, järgides süsteemi 2 + 3 + 10.
Esimesed 2 tundi: 5 eurot lepingutasu, v. a alaealised. Riik rahastab 100% Eesti Õigusbüroo lepingujärgsest tunnihinnast.
Järgmised 3 tundi: 20 eurot tunnis. Riik rahastab 50% Eesti Õigusbüroo lepingujärgsest tunnihinnast.
Järgmised 10 tundi: 40 eurot tunnis. Riik ei rahasta.
Kõige lihtsam ja kiirem viis on registreerida ennast interneti teel Eesti Õigusbüroo kliendiks. Seejärel saab jurist kohe tööle asuda, ning see on ka kiireim viis, kuidas pääseda juristi vastuvõtule.
Registreerida saab internetis www.juristaitab.ee.
Eesti Õigusbüroo meeskonda kuuluvad kümned kogenud ja kvalifitseeritud õigusnõustajad.
Klientidega kohtutakse 15 kontoris: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.
Kõige tulemuslikuma lahenduse oma probleemile saad siis, kui pöördud Eesti Õigusbüroo juristi poole võimalikult varakult. Lisainfo:
tel: 688 0400
e-post: abi@juristaitab.ee

Krootuse Lasteaed võtab oma töökasse ja sõbralikku kollektiivi 2017/2018 õppeaastast tööle:

  • lasteaiaõpetaja 1,0 koormusega (lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja asendaja)

Õpetajalt eeldame kõrgharidust, pedagoogilisi kompetentse ja tahet töötada lastega.

  • õpetaja abi 0 koormusega (lapsehoolduspuhusel oleva õpetaja abi asendaja)

Õpetaja abilt eeldame keskharidust, väga head meeskonnatöö oskust,  elementaarseid oskusi ja teadmisi korrast ning puhtusest.

Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 1. augustiks 2017 aadressile lasteaed@kolleste.ee

 Lisainfo tel. 5296018 Kerli

 

Kõlleste , Valgjärve ja Kanepi vallas ehk tulevases Kanepi vallas käivitub projekt, millega soovitakse ühendada 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga.

Koostöös Eesti Andmesidevõrk MTÜ-ga  on algatanud Kanepi vallaks liituvad  omavalitsused koostööprojekti„Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine,  2018. aasta esimeses pooles alustatakse projekteerimist ja 2020. aastaks on sidevõrgu ehitus valmis.

Internetiühendus on sama oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks“ on vaja Eesti kõigile kodudele ja ettevõtetele muuta kättesaadavaks kiire ja stabiilne sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni praegused ja homsed digilahendused - internet, televisioon, valvesüsteemid, nutika kodu lahendused jm.

Sellest vajadusest on aru saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist turutõrke piirkondades. Paraku on vahendid piiratud. Projekti edu eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga liituda soovijate võimalikult suur arv.

Liitumissoovi esitamiseks on avatud veebileht internetkoju.ee, kus on võimalik kaardile märkida aadress, kuhu internetikaabel peaks jõudma. Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja ja kaablivõrguga liitumine läheb soovijale maksma maksimaalselt 150 eurot.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ tegeleb ainult võrgu haldamisega. Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab klient ülevaate sideettevõtete kodulehtedelt.

Projekti „Internet koju“ kohta saab lisainfot kodulehelt internetkoju.ee või kohalikust omavalitusest.

Kellel ei ole võimalik või ei soovi kasutada veebikeskkonda soovi avaldamiseks, siis andke oma soovist teada Kõlleste , Valgjärve või Kanepi vallavalitsusele

Hajaasustuse programmi taotlused

Hajaasustuse programmi taotluste dokumendid palume saata kas aadressil: arendus@kolleste.ee või jätta paberdokumendid Krootuse raamatukogusse.

Kontakttelefon 5098958, vallavanem Andrus Seeme

Kõlleste valla Krootuse küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030

Kõlleste Vallavolikogu võttis vastu „Kõlleste valla Krootuse küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2030“

Riigi teatajas

Arengukava kodulehel

21.05-22.05.2017 toimus rahvaküsitlus 

Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?

TULEMUSED

OSAVÕTT

     

 

Nimekirjas

Osales

% kokku

Ahja

883

43

4,9%

Kanepi

2059

325

15,8%

Kõlleste

916

140

15,3%

Laheda

1022

31

3,0%

Mooste

1194

49

4,1%

Põlva

7948

182

2,3%

Valgjärve

1210

208

17,2%

Vastse-Kuuste

1051

13

1,2%

KOKKU

16283

991

6,1%

 

TULEMUS

 

 

 

 

 

 

Kehtivaid

JAH

EI

JAH%

EI%

Ahja

43

13

30

30,2

69,8

Kanepi

324

19

305

5,9

94,1

Kõlleste

140

49

91

35,0

65,0

Laheda

31

5

26

16,1

83,9

Mooste

49

6

43

12,2

87,8

Põlva

182

59

123

32,4

67,6

Valgjärve

208

45

163

21,6

78,4

Vastse-Kuuste

13

9

4

69,2

30,8

KOKKU

990

205

785

20,7

79,3

Põlvamaa ÕPILASMALEV 2017

Noored vanuses 13-18 aastat! Algas registreerimine Põlvamaa Õpilasmaleva Kõlleste rühma. Õpilasmaleva rühm komplekteeritakse avalduste alusel. Rühma suurus 10 noort.

Täidetud avaldus(koos lapsevanema allkirjaga) tuua. Kõlleste Avatud Noortekeskusesse hiljemalt 28. aprilliks. Avalduse saab välja printida siin.

Kõlleste rühma tööaeg on 19.06 – 30.06

Osalustasu 5€ saab maksta ka maleva palgast.

Rühmajuht
Kerli Koor 
tel 5537 576

Hajaasustuse programm

2017 aasta hajaasustuse programmi taotluste esitamise aeg 31.03.2017-01.06.2017

 

Täpsem info: Piret Rammul  tel 7923448

Taotlusvorm ja lisadokumendid: www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

TEADE!

Kõlleste Vallavalitsus annab teada, et III Kõlleste rattamaraton Allan Oras CUP 2017 ei toimu sellel kevadel.

Spordihuvilistele tegusat hooaega soovides ja lootusrikkalt tulevikku vaadates

Kõlleste Vallavalitsus

Maa-ameti pessiteade

21. märts 2017

Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on vajalikud aerofotode edasisel töötlemisel, mistõttu palume neid mitte rikkuda ega paigalt nihutada.

Maa-amet asus 20. märtsist markeerima Eesti suuremaid linnu ja lõunapoolset ala aeropildistamise tarvis. Tänavu markeeritakse ja pildistatakse piirkond, milleks on Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääv ala koos Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saarega (vt skeemilt). Sellest läänepoolne osa pildistatakse enne puude lehtimist ja idapoolne juba lehes puudega. Lisaks pildistatakse varakevadel sobivate ilmastikutingimuste kestmisel ka nimetatud joonest põhjapoole jäävaid linnu ja asulaid, nendest markeeritakse Tallinn, Kohtla-Järve, Jõhvi, Narva ja Rakvere ning nende lähiümbrus.

Märgisteks on 60 × 60 sentimeetri suurused valged kileruudud, mis paigaldatakse maastikule, ja on varustatud sildiga "Aeropildistuse maamärk". Markeerimine on vajalik aerotriangulatsiooni jaoks, see tähendab, et märgis jääb pildile ja seda kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga. "Maastikule asetatud ruutudel  on tähtis roll selles, et kaardid ja ortofotod oleksid võimalikult täpsed, sest nende alusel tehakse mitmesuguseid kaalukaid otsuseid," lisas Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.

Maa-amet palub mõistvat suhtumist ja markeeringuid mitte puutuda ega rikkuda. Markeeringud paigaldatakse maastikul kohtadesse, kus need ei tohiks maaomanike tegemisi häirida. Maa-amet eemaldab märgised pärast aeropildistamise hooaja lõppemist ehk alates sügisest.

Eelmisel aastal pildistati uue aerokaameraga ADS100 Eesti põhjapoolne osa. Kui tänavu saab lennukilt pildistatud ka lõunaosa, on kogu Eesti kohta olemas uued 20-25 cm piksli suurusega pildid, sealjuures tiheasustusalade ortofotod valmistatakse veelgi parema kvaliteediga, kus piksli suurus on 10-16 sentimeetrit. Enne uue kaamera soetamist kulus kogu Eesti katmiseks neli aastat nüüdse kahe asemel.

Aerofotodest saadakse maapealse järeltöötlemise tulemusel ortofotod, millele on kõigil ligipääs Maa-ameti kaardirakenduse abil.

 Skeem: 2017. aasta kevadel ja suvel pildistatavad alad (märgitud rohelisega). Lisaks pildistatakse suuremaid linnu ja asulaid (märgitud punasega).

Pilt: Maastikule paigaldatav märgis.

Lisainfo:
Peep Kirsimäe, Maa-ameti fotogramm-meetria osakonna juhataja, 675 0841
 

Karmen Kaukver
Maa-ameti avalike suhete nõunik

+372 665 0630 | +372 5694 5407
Mustamäe tee 51 | 10621 Tallinn | Eesti
karmen.kaukver@maaamet.ee
www.maaamet.ee

Põlva maakonna Kõlleste valla  Krootuse Lasteaed

võtab tööle alates 03.aprillist 2017

lapsesõbraliku  abiõpetaja  (õpetajat abistava töötaja)

Täistööajaga, koormusega 1,0 kohta

Kohustuslik on keskharidus. Kasuks tuleb  pedagoogiline haridus või lapsehoidja koolitus

Krootuse lasteaed pakub omalt poolt rõõmsameelseid ja vahvaid lapsi, meeldivat töökeskkonda ning aktiivset ja sõbralikku kollektiivi.

Avaldus ja CV esitada 20.märtsiks 2017  aadressile: lasteaed@kolleste.ee

Info telefonil 5201953 Kerli Verev

KROOTUSE VEETORNI IDEEKONKURSI TULEMUSED

Krootuse küla veetornile kasutuse leidmiseks korraldatud ideekonkursi eesmärk oli leida veetorni kasutusele võtmiseks terviklik kaasaegne eskiislahendus. Ideid veetorni kasutamiseks saabus kuuelt isikult, kokku ligi 20. Mitme idee esitaja mõte oli veetorni teleskoobi paigaldamine.  Komisjon hindas iga idee puhul ideekavandi kvaliteeti, funktsionaalsust ja vastavust lähteülesandele, sobivust antud keskkonda, kaasaegsust ja uudsust ning realiseeritavust.

Konkursi võitjaks ja 500.-€ preemia vääriliseks otsustas komisjon valida  uudse ja  tervikliku eskiislahenduse esitanud arhitektibüroo Lunge&KO OÜ ideelahenduse KROOTON X . Idee seisneb veetorni ümberkujundamises kaasaegseks , väljastpoolt  ulmelise raketi kujuga efektse väliskarkassi ja uue katus-kupliga ehitiseks liftide ja UFO-dest inspireeritud  paviljonidega, mis võimaldavad luua mitme kasutusalaga avaliku ruumi , sealhulgas harrastus-observatooriumi koostöövalmidusega Tõravere observatooriumi poolt.

Konkursi teise koha ja 300.-€ preemia vääriliseks otsustas komisjon valida  4peole OÜ esitatud eskiislahenduse veetornist kui noorte tegevus- ja ronimistornist.

Teisi ideede esitajaid otsustas komisjon premeerida Kõlleste valla meenetega.

Tänud kõigile kaasa mõtlemast ja ideid esitamast

Taotlusvoor on avatud 1. - 14. märts 2017 a.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - „Ettevõtlusele hoo andmine“, toetuseelarve 500 000 eurot
Meede 2 - „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ , toetuseelarve 235 833 eurot
Meede 3 - „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“, toetuseelarve 250 000 eurot


Infopäevad taotlejatele toimuvad:
Kolmapäev, 8. veebruar kell 15 Kanepi Seltsimajas
Neljapäev, 9. veebruar kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis


Taotlusi saavad esitada Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused e-PRIA keskkonda https://epria.pria.ee/epria/

 

Infot projektitaotluste esitamise ja nõustamise kohta leiab: www.partnerluskogu.ee

PRESSITEADE
SA Põlvamaa Arenduskeskus
1. veebruar 2017

Ettevõtjatel on võimalus külastada maakondlike arenduskeskuste toel 10 erinevat välismessi

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kuulutab välja kümme messikülastust, kuhu oodatakse osalema ettevõtjaid erinevatelt elualadelt. Messikülastuste eesmärk on aidata ettevõtjatel koguda inspiratsiooni uute toodete ja teenuste välja arendamiseks. Lisaks võivad tekkida uued võimalused toodangu ekspordiks.

Messikülastuse käigus saavad ettevõtjad ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused võivad anda motivatsiooni tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Maakondlike arenduskeskuste messikülastuste korraldamise eesmärgiks on innustada osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks, samuti luuakse messikülastustega eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtjate seas.

"Kümme messi, mille külastamist maakondlikud arenduskeskused korraldavad, on valitud võimalikult erinevatest tegevusvaldkondadest. Nii leiavad omale sobiva messi puidu-, plasti- ja ehitusettevõtjad, merenduse ja laevaehitusega tegelejad, samuti transpordi ja logistika ning toidu- ja turismiettevõtjad. Messikülastustest oodatakse osa võtma ettevõtjaid üle kogu Eesti ning Põlvamaa ettevõtjatel tasub kindlasti registreerida esimesel võimalusel, sest kohtade arv on piiratud," rõhutas Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Hegri Narusk.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Osalejal endal tuleb tasuda külastusega seotud kuludest pool, teise poole kuludest rahastab EASi vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fond.


Messikülastustele saab kandideerida veebruari kuu jooksul. Täpsem info messide ja kandideerimistingimuste kohta on avaldatud maakondlike arenduskeskuste kodulehel: http://www.arenduskeskused.ee/et/messi-kulastused 

Tänavune eelarve maht võimaldab korraldada kümme mesikülastust, kokku ca 150-le ettevõtjale. Messiprojekti edukuse korral plaanivad maakondlikud arenduskeskused tuleval aastal külastatavate messide nimistut oluliselt laiendada.Lisainfo:

Hegri Narusk
Juhataja
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 512 9072
E-post: hegri.narusk@polvamaa.ee

Põlvamaa Partnerluskogu kuulutab välja projektitoetuste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 1. - 14. märts 2017 a.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - „Ettevõtlusele hoo andmine“
Meede 2 - „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“
Meede 3 - „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“

 

Infopäevad taotlejatele toimuvad:
8. veebruar kell 15 Kanepi Seltsimajas
9. veebruar kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis

Taotlusi saavad esitada Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vallas tegutsevad
ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused e-PRIA keskkonda.

Hindamise tähtaeg Põlvamaa Partnerluskogus on hiljemalt 8. juuni 2017.

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.partnerluskogu.ee
\"\"\"\"

 

Nii nagu lubatud, loositi täna 10. jaanuaril kell 10.10  Kõlleste vallas valla elanike vahel välja kaks Lõunakeskuse kinkekaarti .

Võitjad on Monika Ojarand 1500.- € ja Indrek Lillemägi 1500.- €. Palju õnne võitjatele.

 

PRESSITEADE
SA Põlvamaa Arenduskeskus
5. jaanuar 2017

Uus veebirakendus ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline: veebileht www.adapter.ee. ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. 

Kui Teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit rakendus- või tootearendusprojektiks ning ei tea, kust alustada, tuleb appi ADAPTERi pakutav kontaktpunkt. Sellesse keskkonda sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused jõuavad kõikide osalevate ülikoolideni, kes neid analüüsivad ja omapoolsed vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära tarvidus otsida ja mõelda, kelle poole oma küsimusega pöörduda – ADAPTER lahendab selle mure Teie eest. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga süvitsi minna jõuavad ettevõtjani viie tööpäeva jooksul.

ADAPTERi teenuste andmebaasi on koondatud Eesti ülikoolide pakutavad mõõte-, analüüsi-, konsultatsiooni- jne teenused. Andmebaasis on juba üle 230 teenuse ning see arv kasvab pidevalt. Alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, tarvilikke teenuseid on kõikidele eluvaldkondadele.

ADAPTER.ee lehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele. 

 

Lisainfo:
Hegri Narusk
Juhataja
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8958 / 512 9072
E-post: hegri.narusk@polvamaa.ee

PRESSITEADE
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
13. detsember 2016

Põlvamaa tähtsündmuste hulka lisati Intsikurmu Festival ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaat

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu algatusel on Põlvamaal ametlikult määratletud Põlvamaa tähtsündmused, mille korraldajatega koostöös tegeletakse nii nende sündmuste kui maakonna turundamisega laiemalt. 2016. aasta oktoobris lisandusid Põlvamaa tähtsündmuste hulka traditsiooniliselt augusti esimesel nädalavahetusel toimuv Intsikurmu Festival ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaat, mis toimub augusti viimasel nädalavahetusel ja ühtlasi lõpetab iga-aastase aprillis Mooste Folgiga algava tähtsündmuste sarja.

2017. aasta kuu(mad)päevad on teada. Võta kalender ja broneeri!

Mooste Folk: 21.-22. aprill

Seto Folk: 16.-18. juuni

Harmoonika: 15. juuli

Intsikurmu Festival: 4.-5. august

Ökofestival: 20. august

Lüübnitsa sibula- ja kalalaat: 26.-27. august

Möödunud reedel, 9. detsembril kogunesid Põlvamaa tähtsündmuste korraldajad Omavalitsuste Liitu, et vaadata tagasi 2016. aasta tegevustele, arutada, mida teha paremini ning plaanida 2017. aasta ühisturunduse tegevusi. Uute ideedena pakuti välja nt videoklipid tele- ja sotsiaalmeedias, kõigi sündmuste külastusmäng, temaatilised maakonda ja kuut tähtsündmust tutvustavad telgid, reklaamid kaubanduskeskuste siseekraanidel ning maakondlikul tasandil lisaks piirkondlikele ajalehtedele reklaam ja teavitustöö ka kohalikes vallalehtedes.

„Kokkusaamine meie suursündmuste korraldajatega kinnitas taaskord, et häid ideid, kuidas oma sündmusi ja nende kaudu Põlvamaad turundada, jagub küll ja veel, kuid piiratud ressurss toob meid reaalsusesse tagasi. Loodan siiski, et midagi seni proovimata reklaamivõimalustest läheb käiku,“ võttis kohtumise kokku POLi kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator Kertu Anni.

Põlvamaa Omavalitsuste Liit on juba mitmeid aastaid eraldanud Põlvamaa tähtsündmuste korraldamiseks tegevustoetust ning viimastel aastatel on lisandunud tähtsündmuste ühisturundus, mida koordineerib POLi büroo koostöös sündmuste peakorraldajatega. 2017. aastal eraldab POL tähtsündmuste toetuseks ligikaudu 6700 eurot. Täiendavad 5000 eurot panustatakse ühisturundusse. Lisaks on planeeritud ühisturunduse projekti esitamine toetuse saamiseks Leader meetmest. Projekt kataks ühisturunduse aastatel 2018-2019 ja selle kogumaht on ligikaudu 23 000 eurot.

Põlvamaa tähtsündmusteks loetakse omavalitsustevahelise kokkuleppena sündmused, mis tugevdavad Põlvamaa mainet ja positiivset kuvandit ning suurendavad Põlvamaa tuntust.

Foto (Kristi Kahu): Põlvamaa tähtsündmuste peakorraldajad


Lisainfo:
Kertu Anni
Kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 799 8937 /5887 6870
E-post: kertu.anni@polvamaa.ee

PRESSITEADE
SA Põlvamaa Arenduskeskus
28. november 2016

Põlvas peeti noorte ideede turgu

24. novembril 2016 peeti Põlva Kooli Mammaste õppehoones Ühisnädala raames ideede turgu, kus noorte ideekonkursil „Välgatus“ osalevad võistkonnad „müüsid“ ideid oma tulevastele mentoritele. 

Tutvumismängule järgnesid mentorite sõnavõtud, kus nad reklaamisid noortele välja oma tugevamad küljed ning tutvustasid ennast ja oma seniseid tegevusi ettevõtja või aktiivse kodanikualgatajana. Päev jätkus ideede esitlemistega mentoritele. Väljakäidud mõtted jagunevad laias laastus kaheks: äriideed või ideed, mille eesmärk on õpilaste elu huvitavamaks muutmine.

Samal ajal kui mentorid noorte välja pakutud ideid analüüsisid, pidas päeva moderaator ja tuntud noorte koolitaja Marek Mekk noortele miniloengu „Mis teeb ideest hea idee“ ning jagas näpunäiteid, kuidas jõuda parimate tulemusteni.

Järgnes õpiring, mille käigus noored tõid välja, mida nad mentoritelt tagasisideks kuulsid. Päeva lõpetuseks andsid mentorid omapoolse tagasiside kuulud ideedele, jagati üldisi soovitusi ning toimusid personaalsed arutelud võistkondade ja mentorite vahel. Vahetati kontakte ja lepiti kokku järgnevad tegevused.

Ideede turu tulemusena on oma ideede edasiarendamiseks 12 võistkonda endale mentorid leidnud. Tulemused on järgnevad:

·     Kanepi Gümnaasium: õppeainete huvitavamaks muutmine läbi vastava eriala spetsialistide kaasamise, mentor: Eve Veski (Tillu kodukohvik);

Värska Gümnaasium: tuntud sportlaste külaskäigud Põlvamaa koolidesse, mentor: Kristi Zolgo (Mooste Taaskasutuskoda);

õpilasfirma (ÕF) Raam@ (Põlva Gümnaasium): pildiraamide ja puitkastide tootmine, mentor: Kaido Mäesalu (Liblikaaed OÜ / kompetentsikeskus Tsenter);

ÕF Woodplate (Põlva Gümnaasium): lõikelaudade, serveerimis ja –kuumaaluste tootmine, mentor: Kalev Kaarna (kompetentsikeskus Tsenter);

ÕF Koorimoor (Põlva Gümnaasium): looduslike kehakoorijate tootmine, mentor: Eveli Naumanis (koolitaja);

minifirma Puujuurikas (Põlva Kool): tindi-, pudru- ja konksujuurika tootmine, mentor: Jaan Konks (Sodalis OÜ);

Ahja Kool: 4D virtuaalne õpikeskkond, mentor: Kuldar Leis (Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus);

Mooste noortekeskus: laste sünnipäevade korraldamine, mentor: Ulla-Maia Timmo (SA Mooste Mõis);

Valgjärve noortekeskus: noorteürituste korraldamine ja noorte aktiviseerimine, mentor: Siim Liiskmann (Räpina Keraamika);

Kõlleste noored: Krootuse veetornile uue elu andmine, mentor: Triinu Vähi (Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus);

Räpina noortekeskus: laste ja noorte mänguväljaku rajamine Räpinasse, mentor: Mihkel Peedimaa (Räpina Paberivabrik);

Räpina Aianduskool: Visit Räpina, mentor: Haimar Sokk (koolitaja).

TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses toimetav Kuldar Leis sõnas ideede turu kokkuvõtteks, et ideid oli väga erinevaid, kuid kolm neist puiduga seotud, mis taaskord kinnitab, et puidusektor tõepoolest on Põlvamaal oluline. Leisi sõnul oli ka väga huvitav jälgida, kuidas noorte oskused juba selle lühikese aja jooksul oma toodete/ideede müümisel järjest paranesid.

„Maha peetud ideede turg oli õppimiskoht nii noortele kui ka praegustele tegijatele, kes ei teagi enam, milline on tänapäeva koolielu ja kui inspireeriv tänaste õpilaste õpikeskkond. Ka noorte lennukates ideedes on mõndagi sellist, milles meie mentorid veel võhikud on,“ tundis kahepoolse õpimomendi üle rõõmu Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso.

Noorte ideekonkurss „Välgatus“ saab teoks Põlvamaa Rajaleidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina Loomemaja ja Põlva maakonna koolide koostöös.

Rohkem infot ja pilte leiad Välgatuse Facebooki lehelt!

 

Foto (Põlva Maavalitsus): mentorid tööhoos


Lisainfo:

Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post:
diana.plakso@polvamaa.ee

Kõlleste Vallavalitsus loosib välja 2 Lõunakeskuse kinkekaarti :

I kinkekaart - rahvastikuregistri alusel Kõlleste valla elanikule  väärtusega  1500.- €

ja

I kinkekaart - 2016.aastal oma elukoha rahvastikuregistris Kõlleste valda  registreerinud  elanikule  väärtusega  1500.- €.

Loosimine toimub 1.jaanuari 2017.aasta seisuga 10.jaanuaril 2017

 

Uute  korraldatud jäätmeveolepingute sõlmimine

AS Keskkonnateenused sõlmivad uusi jäätmeveolepinguid aadressil  Pargi 3, Krootuse külas, Kõlleste vallamajas (I korrusel volikogu ruumis)

06.detsembril 2016 kell 9.00-16.00

Lepinguid on võimalik sõlmida ka interneti teel aadressil tartu@keskkonnateenuse.ee või posti teel Tähe 108, Tartu 51013

 Info: 7923448

 

PRESSITEADE

SA Põlvamaa Arenduskeskus 7. oktoober 2016   \"\"Põlvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel valmis esimene Põlvamaa meenekataloog  Põlvamaa Arenduskeskus koostöös Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlva Maavalitsusega kuulutasid 2016. a veebruari keskpaigas välja Põlvamaa meenekonkursi, kuhu oodati omanäolisi ja huvitavaid esemeid, mille valmistamisel oleks kasutatud piirkonnale omaseid materjale, motiive ja sümboolikat. Põlvamaa meenekataloogi võib nimetada selle konkursi jätkuprojektiks.   Meenekataloogi veebiversioon on leitav Põlvamaa portaalist: www.polvamaa.ee ning  lähiajal ka Põlvamaa arendusorganisatsioonide ja valdade kodulehtedelt. Paberkandjal on võimalik kataloogiga tutvuda Põlvamaa Arenduskeskuses ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidus ning peagi ka Põlva Keskraamatukogus ja kõigis Põlvamaa vallavalitsustes.   Kataloogis on ainult konkursile esitatud tööd, seepärast tasub tutvuda ka osalejate ülejäänud tootevalikuga või uurida meenete kohandamise võimalust. Kataloogis märgitud hinnad on orienteeruvad. Tellimiseks või lisainfo saamiseks tuleb võtta ühendust vastava meene juures olevatel kontaktidel.   „Ootamine tasus end ära – Põlvamaa esimene meenekataloog kukkus hästi välja. See on jätkuks kevadisele meenekonkursile - nüüd on inimestel võimalus valida ja tellida väga erinevaid Põlvamaa meeneid. See on suur samm edasi, arvestades, et seni pole meil Põlvamaa meeneid sisuliselt üldse olnud. Meenekonkursil osalenutele on aga kataloog heaks turundus- ja müügikanaliks. Loodan, et sellest kataloogist hakatakse palju tellima ja eeskuju selles osas võiks näidata eelkõige Põlvamaa avalik sektor!“ sõnas meenekataloogi valmimise eest seisnud Põlvamaa Arenduskeskuse turismiarendusjuht Kristi Kahu.   Lisaks ilmunud meenekataloogile on Põlvamaale planeeritud luua ka Põlvamaa meenete ostupunktid , mille mitmekülgse valiku seast leiaks huvitavaid meeneid, mida Põlvamaa külalistele kinkida, külla minnes kaasa võtta või turistidele ostmiseks pakkuda. Täna on meenelettide rajamisega kaasa tulemas 15 kohta üle maakonna, nt Põlva Tarbijate Ühistu, hotell Pesa, Mooste mõis, Eesti Maanteemuuseum jt.   Põlvamaa meenekonkurss oli väga menukas: kokku esitati 89 erinevat tööd, neist 34 esindusmeene kategooriasse ja 55 turismimeene kategooriasse. Erinevaid osalejaid oli 43. Lisaks kohalikele käsitöömeistritele laekus meeneid veel Valga-, Võru- ja Tartumaalt, aga ka kaugemalt - Pärnumaalt, Ida-Virumaalt ja Tallinnast.   Põlvamaa meenekataloog on koostatud Põlvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel. Kaaneillustratsiooni, tootefotod ja küljenduse on teinud Maiu Vares (Maivart Studio OÜ).   Põlvamaa meenekonkurss 2016 läbiviimist ning meenekataloogi valmimist toetati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks meetmest.     Lisainfo: Kristi Kahu Turismiarendusjuht SA Põlvamaa Arenduskeskus Tel: 5554 3907 E-post: kristi.kahu@polvamaa.ee

Keskkonnaametil on kavas arvata riikliku looduskaitse alt välja Liiva-Varbuse maateelõik (tuntud ka Postiteena) Põlva maakonnas Kanepi, Kõlleste ja Vastse-Kuuste vallas.

Lühidalt ajaloost. Liiva-Varbuse maanteelõik võeti looduskaitse alla ENSV Põlva Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu täitevkomitee 30.08.1981. a otsusega nr 180 „Looduskaitse objektide kohta Põlva rajoonis“ eesmärgiga säilitada omapärases ja kaunis maastikus rajatud ja looduslikult kujunenud hekid, puuderibad, puudegrupid, alleed, murud. 1981. a otsuse järgi on kogu maanteelõigu ulatuses keelatud olemasoleva haljastuse raiumine, kevadine kulupõletamine, teede õgvendamine. Lubatud on põllumajanduskultuuride edaspidine raiumine. Algselt oli Postitee üheks kaitse alla võtmise põhjuseks muuhulgas maanteelõigu õgvendamise ja suuremahuliste ümberehituste vältimine, mis tänapäeval ei ole enam aktuaalne. Tänu 1970-te aastate otsusele rajada täiesti uus Tartu-Võru maantee, on Postitee säilitanud ajaloolise keskosa õgvendamata ja laiendamata kujul. Maanteeamet on võtnud maateelõigu omanikukaitse alla hoidmaks teedevõrgu ajalugu ühe omanäolise teega.

Keskkonnaamet tellis 2011. a Artes Terrae OÜ-lt ekspertiisi, hindamaks Liiva-Varbuse maanteelõigu looduskaitse väärtusi. Ekspertiisi järgi puuduvad alal spetsiifilised dendroloogilised tunnused, mille tõttu peaks ala tingimata olema looduskaitse all. Kõrgeks on hinnatud maanteelõigu kultuurilooline, esteetiline ja puhkemajanduslik väärtus. Suur osa maanteelõigust piirneb looduslike metsadega ning ülekasvanud kuusehekkidega (rajatud valdavalt 1940-te lõpust kuni 1970-ni), mille esialgne väärtus on kadunud. Teed ääristab peaaegu kogu ulatuses pügamata kuusehekk, mille vahelt avaneb rohkesti ilusaid ja vaheldusrikkaid vaateid ümbritsevale maastikule.

 

Tulenevalt ekspertiisist ja kohapealsetest vaatlustest on Keskkonnaametil kavas arvata ala välja riikliku kaitse all olevate objektide nimekirjast. Lisainfot ekspertiisi ja kavandatava määruse kohta saate Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialistilt (Reet Reiman, 680 7910 või reet.reiman@keskkonnaamet.ee). Ettepanekuid ja kommentaare ootame 15. novembrini 2016. a aadressil Karja 17a Võru 65608 või reet.reiman@keskkonnaamet.ee

Kõlleste Vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi Krootuse küla veetorni kasutusele võtmiseks tervikliku kaasaegne eskiislahenduse leidmiseks 

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 01.detsember 2016 kell 14.00. Tööd esitatakse kirjalikult aadressil : Kõlleste Vallavalitsus, Pargi 3, Krootuse küla, Kõlleste vald, Põlva maakond 63603 või e-posti aadressile: kolleste@kolleste.ee Võistlustööde hindamise kriteeriumid: 1. ideekavandi kvaliteet, funktsionaalsus ja vastavus lähteülesandele; 2.sobivus antud keskkonda;  3. ideekavandi kaasaegsus ja uudsus; 4.ideekavandi realiseeritavus. Võistlustöid hinnatakse kriteeriumeid (punkt 5.1-5.4) arvesse võttes iga komisjoni liikme poolt individuaalselt, andes hindepunkti igale võistlustööle.   Maksimum hindepunkt võrdub konkursist osavõtjate arvuga, millest igale järgnevale madalamalt hinnatud tööle antakse eelmisest hindepunktist 1 võrra madalam hinne kuni hindeni 1. Hindepunktide alusel moodustatakse paremusjärjestus, mille alusel asetub järjestuses kõrgemale kohale suurima lõpliku hindepunkti saanud võistlustöö.  Konkursile esitatud parimaid võistlustöid premeeritakse järgmiselt: Esimene koht 500 eurot; Teine koht 300 eurot Täpsem info: Andrus Seeme telefon 5098958 või e-post: andrus@kolleste.ee \"\"\"\"

 

KÕLLESTE VALLA RAHVAKÜSITLUSE  TULEMUSED

Küsitlus toimus 8.-14.august 2016. Võimalik oli oma arvamust avaldada vallamajas, külades ja interneti vahendusel.

Nimekirjas rahvastikuregistri andmetel Kõlleste valla elanikud  alates 18.eluaastast – üldarv 877 inimest.

Rahvaküsitluse tulemused:

Küsitlusest võttis osa 106 inimest.

Küsitluses oli 2 varianti:

-          Toetan Kõlleste valla ühinemisettepanekut (ühineksid Kanepi vald, Kõlleste vald, Valgjärve vald ja Vastse-Kuuste vald)    -  tulemus- pooldajaid  84 inimest, s.o 79 %

-          Toetan Põlva valla ettepanekut ( ühineksid Kanepi vald, Põlva vald, Ahja vald, Kõlleste vald, Laheda vald, Mooste vald, Orava vald, Valgjärve vald, Vastse-Kuuste vald, Veriora vald) – tulemus – pooldajaid 15 inimest – s.o. 14%

7 inimest kirjutas sedelile selge soovi, et ei soovi mingit ühinemist.

 

 

Austatud perearst Karin Ulsti patsiendiD!

Alates 01.jaanuarist 2017 on teie perearstiks Maritta Loog

 

 

 

 

Maamaksumäär Kõlleste valla territooriumil

Maamaksumäär Kõlleste valla territooriumil  2016.aastal on  2,4 % maa maksustamishinnast aastast ( välja arvatud  haritav maa ja looduslik rohumaa). Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 1,3% maa maksustamishinnast aastas.

KOHANIMED

Krootuse tänavad ja majanumbrid

Teade Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna asukoha muutumisest.

 

Töötukassa Põlvamaa osakond asub alates 2. novembrist 2015 uuel aadressil: Põlva, Kesk 42 III korrus Serviti maja, sissepääs kohviku uksest. Majas olemas ka nüüd lift.

Töötukassa esindus on avatud:

E, K, N 8.15 - 16.00  

T 8.15 – 17.30

 R 8.15 – 12.00.

 

Info telefonil 7990960.

Teele Teppo

Põlvamaa osakond, infospetsialist

Teele.Teppo@tootukassa.ee

Aitame leida töö ja töötaja!   

 

 

KIIRESTI LEVIVA SIGADE AAFRIKA KATK

Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest). Eestis diagnoositi esimene taudi juhtum metsseal eelmise aasta septembris. Taud on levinud ka Eesti naaberriikides Lätis, Leedus ja Poolas. Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega kodusigade farmides ning ulatusliku levikuga metssigade populatsioonis palume ministeeriumidel ja kohalikel omavalitsustel tõsiselt kaaluda metsas või seafarmide läheduses kavandatavatest suvepäevadest, maastikumängudest jms üritustest loobumist või ürituse toimumiskoha muutmist. Sigade aafrika katk on väga nakkav ja inimtegevusega võime soodustada taudi levikut. Tekkinud kriisiaeg Eesti seakasvatuses nõuab meie kõigi panust, et hoida ära taudi edasine levik, mis võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju kogu seakasvatussektorile.

Metsas käies peaksime arvestama järgmist:

  • ära puutu leitud metssea korjust ja väldi kontakti võimaliku nakkusohtliku materjaliga (nt eritised);
  • surnud metssea leidmisel teavita kohalikku veterinaarkeskust või helista Veterinaar-ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750;
  • pärast looduses viibimist puhasta oma riided ja jalanõud; pese riided pesumasinaga või hoia neid 100° C juures 1tund saunas;
  • jalanõud ja kummist üleriideid leota kloori sisaldavas pesuvalgendis 1 tund.

Mistahes küsimustega, mis on seotud sigade Aafrika katku piirangutega, vajalike ettevaatusabinõudega taudi leviku takistamiseks või leitud metssigade korjustega palun pöörduge maakondade veterinaarkeskuste poole või helistage juba eelpool toodud vihjetelefonil.

Sigade Aafrika katku puudutav teave ja kontaktid on koondatud veebilehele

www.seakatk.ee.

 

p112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks.  Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.

Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 üle ühele hädaabinumbrile 112. Alates 11. veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka politseid. Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt numbrilt kutsuda.

Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga 112 harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Number 110 kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus on jõudnud miinimumini.

AS-i GoBus taotluse alusel muutuvad alates 23.veebruarist 2015 meie valda puudutavate liinide sõiduplaanid:

Põlva maakonnaliinidel saab sõita elektroonse kaardiga ning sularahaga arveldamata

Kõlleste Vallavalitsus kooskõlastas OÜ Anton Investi teeninduspiirkonnas vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinnad koos käibemaksuga alates 01.jaanuarist 2015.a. järgmiselt:

Füüsilistele isikutele:

tasu võetud vee eest             1.05 €/m3

reovee ärajuhtimise  teenus  1.05 €/m3

Juriidilistele  isikutele

tasu võetud vee eest             2.- €/m3

 reovee ärajuhtimise teenus  1.05 €/m3

Tervitused Eesti 100 tamme parkide rajajatel

HAJAASUSTUSPIIRKONDADE REOVEEKÄITLUSSÜSTEEMIDE SEISUKORRA UURING JA  INVENTARISEERIMINE

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval kevadel ja suvel Eesti Vabariigi
Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse
hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad,
koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne –
reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute
vajadust reoveekäitlussüsteemidesse. Läbiviidava uuringu põhjal
koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid
kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu
läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka
kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui
kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime
tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil
http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet
Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses
olev objekt koostatavasse andmebaasi.Küsimuste korral palume julgesti pöörduda aadressil info@infragate.ee

 

 

Meie discgolfi rada

AUSTATUD MAAOMANIKUD!

ÕNNETUSTE VÄLTIMISEKS PALUN VAADAKE ÜLE  JA KORRASTAGE OMA KINNISTUTEL ASUVAD KAEVUD