Projektid

PÕLVA, KANEPI, KÕLLESTE, VALGJÄRVE JA LAHEDA VALDADE NOORSOOTÖÖALANE KOOSTÖÖPROJEKT

2016-2018
Projekti maksumus Toetuse summa: 131 436 €
Grupp Euroopa projektid
Kirjeldus

Toetatakse piirkondlikku koostööd noorsootööteenuste osutamisel tõrjutusriskis noortele, eelkõige avatud noorsootöö, huviharidus ja –tegevus ning ühistegevuse erinevad vormid. Esmajärjekorras keskendutakse piirkondadele, kus noorte tõrjutusrisk on kõrgem. Tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Partnerite volitatud esindajaks on Põlva Vallavalitsus.

Eesmärk:  Täiendavad noorsootöö teenused 7-26 aastastele noortele, kes elavad kohalike omavalitsuste tegevuspiirkonnas ja noorsootööalane koostöö

 

Visioon: Piirkonna säilimise aluseks on kogukonda kaasatud ja panustav, aktiivne, eluterve suhtumisega noor

 

Tegevused: Seikluskasvatus, tants, adrenaliiniklubi, hüppamine, draamaring, kettagolf, meediaring, võrgustikutöö ja juhtimine

Tulemused: Projekti perioodi lõpuks on noorsootöösse kaasatud noorte arv 15% suurem

Info: Kerli Koor kultuur@kolleste.ee, tel 5537 576

Projekti rahastajad
 
_________________________________________________________________________________________________
 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Krootuse Lasteaia osalemist õppeprogrammis "Sipelgas Ferda vähendab prügi"
KIK toetus : 180 EUR
Omaosalus : 0 EUR
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekti raames renoveeriti Ihamaru küla joogiveetorustik, kokku 2532,67 m. Lisaks veetorustikule renoveeriti Ihamaru ja Krootuse küla pumbamajad ning paigaldati puhastusseadmed mõlemasse pumbajaama.

Projekti kogumaksumus 104233,19 EUR

KIK toetus: 83386,56 EUR

Kõlleste Vallavalitsuse omafinantseering: 20846,63